Binjakëzimi i INSTAT me Zyrën Qendrore të Statistikave të Irlandës, (CSO)

07 Kor 2015 - 07 Kor 2015
Genova

Instituti i Statistikave (INSTAT) dhe Zyra qendrore e Statistikave të Irlandës (CSO) nënshkruan marrëveshjen e binjakëzimit më datë 17 Qershor 2015, gjatë zhvillimit të Konferencës së Statisticienëve Evropianë (CES) në Gjenevë me prezencën e Zv/Drejtorit të Përgjithshëm të Eurostat znj. Mariana Kotzeva. Kjo marrëveshje u firmos nga Drejtori i Përgjithshëm i INSTAT, Z. Gjergji Filipi dhe nga Drejtori i Përgjithshëm i CSO, Z. Pádraig Dalton.