Aktivitetet

Në ketë seksion mund të gjeni aktivitete të cilat INSTAT ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë në vazhdim.

20 Dhj 2013
INSTAT i bashkohet nismës "Shqipëria dhuron" për të kontribuar me libra, lodra dhe rroba për fëmijët në nevojë   Gjatë muajit Dhjetor 2013, INSTAT…
17 Sht 2015
Hotel “Tirana International”
Instituti i Statistikave (INSTAT) dhe Zyra e Bashkëpunimit Zvicerian (SDC)  organizuan konferencen me titull "Statistikat Rajonale dhe  Anketa e Buxhetit të Një…
03 Shk 2015
Tirana International Hotel
Ky trajnim organizohet nga IPA në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Statistikor IPA 2012. Pjesëmarrësit në këtë trajnim janë nga Shqipëria, Bosnja dhe Herzeg…
Tirana
This workshop will finalize the event for "New National Accounts in Albania - main methodological results achieved in the frame of the EU project - "Alignment o…
23 Tet 2014
Tirana Internacional Hotel
Institute of Statistics (INSTAT) with the support of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women in Albania (UN Women Albania) or…
13 Maj 2015
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Instituti i Statistikave, në bashkëpunim me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (PNUD) dhe Qeverinë Zvi…
Krye