Aktivitetet

Në ketë seksion mund të gjeni aktivitete të cilat INSTAT ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë në vazhdim.

23 Shk 2018
Njoftim për Media - Reagimi i INSTAT lidhur me emërimin e Z.Erion Manohasa
29 Dhj 2017
Instituti i Statistikave (INSTAT) dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) nënshkruan një memorandum bashkëpunimi mbi statistikat financiare. Memorandumi …
09 Qer 2017
"Burrat dhe Gratë në Shqipëri 2017" është një botim i cili publikohet me periodicitet vjetor nga INSTAT. Qëllimi kryesor i publikimit është të paraqesë të dhëna…
02 Maj 2017
Fakulteti i Ekonomisë
Instituti i Statistikave dhe Fakulteti i Ekonomisë nënshkruan sot një marrëveshje bashkëpunimi. Znj. Delina Ibrahimaj, Drejtori i Përgjithshë i INSTAT u shpreh …
30 Mar 2017
Pallati i Kongreseve
Ndër vite, INSTAT dhe SHKP kanë shkëmbyer të dhëna të vlefshme mbi punësimin dhe papunësinë, që kanë ndihmuar palët në prodhimin e statistikave të tregut të pun…
Institutit të Statistikave (INSTAT) dhe Zyra e Statistikave të Republikës së Serbisë (SORS) nënshkruan një memeorandum mirëkuptimi për statistikat zyrtare. Mem…
07 Tet 2014
Hotel Tirana International Consortium Room
Instituti i Statistikave dhe Misioni i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin në Shqipëri prezantojnë studimin "Migracioni i kthimit dhe ri-integrimi në Shqi…
31 Mar 2016
Ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti dhe Drejtoresha e INSTAT, Mirela Muça, nënshkruan ditën e enjte, datë 31.03.2016, memorandumin e mirëkuptimit mes dy insti…
11 Sht 2014
INSTAT, Bld Zhan D’Arc Nr. 3, Tirana, Albania
Objektivi i këtij workshopi është të përgatisë më mirë INSTAT-in për sfidat konkrete në fushën e statistikave zyrtare me marrjen e statusit si vend kandidat të …
INSTAT
Anketa mbi Kërkim - zhvillimin shkencor dhe Inovacionin pranë ndërmarrjeve private dhe institucioneve publike në Shqipëri Qëllimi i anketës Të sigurojë …
Krye