Kalendari i Publikimeve 2017, Instituti i Statistikave

DataTemaSubjektiPeriudha
09-01-201709-01-201709-01-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitDhjetor 2016trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitDhjetor 2016
12-01-201712-01-201712-01-201740Produkti Brendshëm BrutoT3 - 2016trueDD/MM/YYYYLlogaritë KombëtareProdukti Brendshëm BrutoT3 - 2016
17-01-201717-01-201717-01-201740Tregtia e JashtmeDhjetor 2016trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmeDhjetor 2016
08-02-201708-02-201708-02-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitJanar 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitJanar 2017
13-02-201713-02-201713-02-201740Popullsia e Shqipërisë1 Janar 2017trueDD/MM/YYYYPopullsiaPopullsia e Shqipërisë1 Janar 2017
17-02-201717-02-201717-02-201740Tregtia e JashtmeJanar 2017trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmeJanar 2017
20-02-201720-02-201720-02-201740Aksidentet rrugoreJanar 2017trueDD/MM/YYYYTransportiAksidentet rrugoreJanar 2017
21-02-201721-02-201721-02-201740Lëvizjet e shtetasveJanar 2017trueDD/MM/YYYYTurizmiLëvizjet e shtetasveJanar 2017
22-02-201722-02-201722-02-201740Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitJanar 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitJanar 2017Për shkak të krahasimit të treguesit të Indeksi të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit me vendet e Bashkimit Europian, ky tregues do të publikohet në datën 22 të çdo muaji.
23-02-201723-02-201723-02-201740Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve,2015trueDD/MM/YYYYInformacioni Ekonomik për Ndërmarrjet Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve,2015
27-02-201727-02-201727-02-201740TransportiJanar 2017trueDD/MM/YYYYTransportiTransportiJanar 2017
03-03-201703-03-201703-03-201740Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T4 - 2016trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T4 - 2016
06-03-201706-03-201706-03-201740Indeksi i Çmimeve të ProdhimitT4 - 2016trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të ProdhimitT4 - 2016
07-03-201707-03-201707-03-201740Indeksi i Çmimeve të ImportitT4 - 2016trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të ImportitT4 - 2016
08-03-201708-03-201708-03-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitShkurt 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitShkurt 2017
10-03-201710-03-201710-03-201740Anketa Tremujore e Forcave të PunësT4 - 2016trueDD/MM/YYYYTregu i PunësAnketa Tremujore e Forcave të PunësT4 - 2016
16-03-201716-03-201716-03-201740Tregtia me PakicëT4 - 2016trueDD/MM/YYYYInformacioni Ekonomik për Ndërmarrjet Tregtia me PakicëT4 - 2016
17-03-201717-03-201717-03-201740Statistikat AfatshkurtraT4 - 2016trueDD/MM/YYYYInformacioni Ekonomik për Ndërmarrjet Statistikat AfatshkurtraT4 - 2016
17-03-201717-03-201717-03-201740Tregtia e JashtmeShkurt 2017trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmeShkurt 2017
20-03-201720-03-201720-03-201740Staistika mbi NVM2015trueDD/MM/YYYYInformacioni Ekonomik për Ndërmarrjet Staistika mbi NVM2015
21-03-201721-03-201721-03-201740Aksidentet rrugoreShkurt 2017trueDD/MM/YYYYTransportiAksidentet rrugoreShkurt 2017
23-03-201723-03-201723-03-201740Lëvizjet e shtetasveShkurt 2017trueDD/MM/YYYYTurizmiLëvizjet e shtetasveShkurt 2017
23-03-201723-03-201723-03-201740Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitShkurt 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitShkurt 2017
24-03-201724-03-201724-03-201740Bilanci i Energjisë Elektrike2016trueDD/MM/YYYYEnergjiaBilanci i Energjisë Elektrike2016
28-03-201728-03-201728-03-201740TransportiShkurt 2017trueDD/MM/YYYYTransportiTransportiShkurt 2017
29-03-201729-03-201729-03-201740Buletini StatistikorT4 - 2016trueDD/MM/YYYYTe PergjithëshmeBuletini StatistikorT4 - 2016
03-04-201703-04-201703-04-201740Produkti Brendshëm BrutoT4 - 2016trueDD/MM/YYYYLlogaritë KombëtareProdukti Brendshëm BrutoT4 - 2016
10-04-201710-04-201710-04-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitMars 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitMars 2017
18-04-201718-04-201718-04-201740Tregtia e JashtmeMars 2017trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmeMars 2017
19-04-201719-04-201719-04-201740Aksidentet rrugoreMars 2017trueDD/MM/YYYYTransportiAksidentet rrugoreMars 2017
20-04-201720-04-201720-04-201740Lëvizjet e shtetasveMars 2017trueDD/MM/YYYYTurizmiLëvizjet e shtetasveMars 2017
21-04-201721-04-201721-04-201740Ecuria e Tregtisë së Jashtme2012 - 2016trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeEcuria e Tregtisë së Jashtme2012 - 2016
24-04-201724-04-201724-04-201740Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitMars 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitMars 2017
27-04-201727-04-201727-04-201740TransportiMars 2017trueDD/MM/YYYYTransportiTransportiMars 2017
28-04-201728-04-201728-04-201740Tregu i Punës 2016trueDD/MM/YYYYTregu i PunësTregu i Punës 2016
08-05-201708-05-201708-05-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitPrill 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitPrill 2017
17-05-201717-05-201717-05-201740Tregtia e JashtmePrill 2017trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmePrill 2017
18-05-201718-05-201718-05-201740Aksidentet rrugorePrill 2017trueDD/MM/YYYYTransportiAksidentet rrugorePrill 2017
19-05-201719-05-201719-05-201740Lëvizjet e shtetasvePrill 2017trueDD/MM/YYYYTurizmiLëvizjet e shtetasvePrill 2017
22-05-201722-05-201722-05-201740Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitPrill 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitPrill 2017
29-05-201729-05-201729-05-201740TransportiPrill 2017trueDD/MM/YYYYTransportiTransportiPrill 2017
31-05-201731-05-201731-05-201740Produkti Brendshëm BrutoGjysmë-Final 2015trueDD/MM/YYYYLlogaritë KombëtareProdukti Brendshëm BrutoGjysmë-Final 2015
01-06-201701-06-201701-06-201740Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve2016trueDD/MM/YYYYRegjistri Statistikor i BizneseveRegjistri Statistikor i Ndërmarrjeve2016
02-06-201702-06-201702-06-201740Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T1 - 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T1 - 2017
05-06-201705-06-201705-06-201740Indeksi i Çmimeve të ProdhimitT1 - 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të ProdhimitT1 - 2017
06-06-201706-06-201706-06-201740Indeksi i Çmimeve të ImportitT1-2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të ImportitT1-2017
08-06-201708-06-201708-06-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitMaj 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitMaj 2017
09-06-201709-06-201709-06-201740Burra dhe Gra në Shqipëri2017trueDD/MM/YYYYPopullsiaBurra dhe Gra në Shqipëri2017
12-06-201712-06-201712-06-201740Anketa Tremujore e Forcave të PunësT1- 2017trueDD/MM/YYYYTregu i PunësAnketa Tremujore e Forcave të PunësT1- 2017
13-06-201713-06-201713-06-201740Tregtia me PakicëT1 - 2017trueDD/MM/YYYYInformacioni Ekonomik për Ndërmarrjet Tregtia me PakicëT1 - 2017
14-06-201714-06-201714-06-201740Statistikat Afatshkurtra T1 - 2017trueDD/MM/YYYYInformacioni Ekonomik për Ndërmarrjet Statistikat Afatshkurtra T1 - 2017
15-06-201715-06-201715-06-201740Treguesit e KrimeveT1 - 2017trueDD/MM/YYYYTe PergjithëshmeTreguesit e KrimeveT1 - 2017
16-06-201716-06-201716-06-201740Tregtia e jashtme e mallrave sipas karakteristikave te ndermarrjeve2016trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e jashtme e mallrave sipas karakteristikave te ndermarrjeve2016
19-06-201719-06-201719-06-201740Tregtia e JashtmeMaj 2017trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmeMaj 2017
20-06-201720-06-201720-06-201740Shqipëria në Shifra2016trueDD/MM/YYYYTe PergjithëshmeShqipëria në Shifra2016
21-06-201721-06-201721-06-201740Aksidentet rrugoreMaj 2017trueDD/MM/YYYYTransportiAksidentet rrugoreMaj 2017
22-06-201722-06-201722-06-201740Lëvizjet e shtetasveMaj 2017trueDD/MM/YYYYTurizmiLëvizjet e shtetasveMaj 2017
22-06-201722-06-201722-06-201740Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitMaj 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitMaj 2017
27-06-201727-06-201727-06-201740TransportiMaj 2017trueDD/MM/YYYYTransportiTransportiMaj 2017
28-06-201728-06-201728-06-201740Treguesit DemografikT1 - 2017trueDD/MM/YYYYPopullsiaTreguesit DemografikT1 - 2017
29-06-201729-06-201729-06-201740Lejet e NdërtimitT1-2017trueDD/MM/YYYYNdërtimiLejet e NdërtimitT1-2017
30-06-201730-06-201730-06-201740Produkti Brendshëm BrutoT1 - 2017trueDD/MM/YYYYLlogaritë KombëtareProdukti Brendshëm BrutoT1 - 2017
04-07-201704-07-201704-07-201740Treguesit e Shëndetësisë2016trueDD/MM/YYYYShëndeti, Sigurimet Shoqërore dhe Mbrojtja SocialeTreguesit e Shëndetësisë2016
07-07-201707-07-201707-07-201740Rezultatet e vrojtimit vjetor të qumështit dhe nënprodukteve të tij2016trueDD/MM/YYYYBujqësiaRezultatet e vrojtimit vjetor të qumështit dhe nënprodukteve të tij2016
10-07-201710-07-201710-07-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitQershor 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitQershor 2017
11-07-201711-07-201711-07-201740Treguesit e KulturësT1-2017trueDD/MM/YYYYKulturaTreguesit e KulturësT1-2017
12-07-201712-07-201712-07-201740Taksat Mjedisore2016trueDD/MM/YYYYMjedisiTaksat Mjedisore2016
13-07-201713-07-201713-07-201740Rezultatet e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje2016trueDD/MM/YYYYTe PergjithëshmeRezultatet e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje2016
21-07-201721-07-201721-07-201740Treguesit e KrimeveT2-2017trueDD/MM/YYYYTe PergjithëshmeTreguesit e KrimeveT2-2017Treguesit e krimeve, tremujori i dytë 2017 do të publikohet në datë 21 Korrik si rezultat i vonesës në sigurimin e të dhënave administrative.
17-07-201717-07-201717-07-201740Tregtia e JashtmeQershor 2017trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmeQershor 2017
19-07-201719-07-201719-07-201740Aksidentet rrugoreQershor 2017trueDD/MM/YYYYTransportiAksidentet rrugoreQershor 2017
20-07-201720-07-201720-07-201740Lëvizjet e shtetasveQershor 2017trueDD/MM/YYYYTransportiLëvizjet e shtetasveQershor 2017
24-07-201724-07-201724-07-201740Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitQershor 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitQershor 2017
27-07-201727-07-201727-07-201740Transport Qershor 2017trueDD/MM/YYYYTransportiTransport Qershor 2017
31-07-201731-07-201731-07-201740Produkti i Brendshëm Bruto Rajonal 2015trueDD/MM/YYYYLlogaritë KombëtareProdukti i Brendshëm Bruto Rajonal 2015
08-08-201708-08-201708-08-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitKorrik 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitKorrik 2017
17-08-201717-08-201717-08-201740Tregtia e JashtmeKorrik 2017trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmeKorrik 2017
18-08-201718-08-201718-08-201740Aksidentet rrugoreKorrik 2017trueDD/MM/YYYYTransportiAksidentet rrugoreKorrik 2017
21-08-201721-08-201721-08-201740Lëvizjet e shtetasveKorrik 2017trueDD/MM/YYYYTurizmiLëvizjet e shtetasveKorrik 2017
22-08-201722-08-201722-08-201740Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitKorrik 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitKorrik 2017
23-08-201723-08-201723-08-201740Treguesit e KulturësT2-2017trueDD/MM/YYYYKulturaTreguesit e KulturësT2-2017
28-08-201728-08-201728-08-201740TransportiKorrik 2017trueDD/MM/YYYYTransportiTransportiKorrik 2017
31-08-201731-08-201731-08-201740Bilanci i Energjisë Eletrike Gjashtëmujori 1 - 2017trueDD/MM/YYYYEnergjiaBilanci i Energjisë Eletrike Gjashtëmujori 1 - 2017
04-09-201704-09-201704-09-201740Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T2 - 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T2 - 2017
05-09-201705-09-201705-09-201740Indeksi i Çmimeve të ProdhimitT2-2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të ProdhimitT2-2017
06-09-201706-09-201706-09-201740Indeksi i Çmimeve të ImportitT2 - 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të ImportitT2 - 2017
08-09-201708-09-201708-09-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitGusht 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitGusht 2017
12-09-201712-09-201712-09-201740Anketa Tremujore e Forcave të PunësT2 - 2017trueDD/MM/YYYYTregu i PunësAnketa Tremujore e Forcave të PunësT2 - 2017
13-09-201713-09-201713-09-201740Tregtia me PakicëT2 - 2017trueDD/MM/YYYYInformacioni Ekonomik për Ndërmarrjet Tregtia me PakicëT2 - 2017
14-09-201714-09-201714-09-201740Statistikat Afatshkurtra T2 - 2017trueDD/MM/YYYYInformacioni Ekonomik për Ndërmarrjet Statistikat Afatshkurtra T2 - 2017
18-09-201718-09-201718-09-201740Tregtia e JashtmeGusht 2017trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmeGusht 2017
19-09-201719-09-201719-09-201740Aksidentet rrugoreGusht 2017trueDD/MM/YYYYTransportiAksidentet rrugoreGusht 2017
20-09-201720-09-201720-09-201740Lëvizjet e shtetasveGusht 2017trueDD/MM/YYYYTurizmiLëvizjet e shtetasveGusht 2017
21-09-201721-09-201721-09-201740Rezultatet e vrojtimit vjetor mbi mbetjet e ngurta urbane në Shqipëri2016trueDD/MM/YYYYBujqësiaRezultatet e vrojtimit vjetor mbi mbetjet e ngurta urbane në Shqipëri2016
22-09-201722-09-201722-09-201740Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitGusht 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitGusht 2017
26-09-201726-09-201726-09-201740Treguesit DemografikT2 - 2017trueDD/MM/YYYYPopullsiaTreguesit DemografikT2 - 2017
27-09-201727-09-201727-09-201740TransportiGusht 2017trueDD/MM/YYYYPopullsiaTransportiGusht 2017
28-09-201728-09-201728-09-201740Lejet e NdërtimitT2-2017trueDD/MM/YYYYNdërtimiLejet e NdërtimitT2-2017
29-09-201729-09-201729-09-201740Produkti Brendshëm BrutoT2 - 2017trueDD/MM/YYYYLlogaritë KombëtareProdukti Brendshëm BrutoT2 - 2017
05-10-201705-10-201705-10-201740Vjetari Statistikor Rajonal2012 - 2016trueDD/MM/YYYYTe PergjithëshmeVjetari Statistikor Rajonal2012 - 2016
09-10-201709-10-201709-10-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitShtator 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitShtator 2017
13-10-201713-10-201713-10-201740Tabela e Burim-Përdorimeve dhe Input-Output në Shqipëri2014trueDD/MM/YYYYLlogaritë KombëtareTabela e Burim-Përdorimeve dhe Input-Output në Shqipëri2014
17-10-201717-10-201717-10-201740Tregtia e JashtmeShtator 2017trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmeShtator 2017
18-10-201718-10-201718-10-201740Treguesit e KrimeveT3-2016trueDD/MM/YYYYTe PergjithëshmeTreguesit e KrimeveT3-2016
20-10-201720-10-201720-10-201740Aksidentet rrugoreShtator 2017trueDD/MM/YYYYTransportiAksidentet rrugoreShtator 2017
23-10-201723-10-201723-10-201740Lëvizjet e shtetasveShtator 2017trueDD/MM/YYYYTurizmiLëvizjet e shtetasveShtator 2017
23-10-201723-10-201723-10-201740Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitShtator 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitShtator 2017
27-10-201727-10-201727-10-201740TransportiShtator 2017trueDD/MM/YYYYTransportiTransportiShtator 2017
30-10-201730-10-201730-10-201740Statistika mbi të ardhurat dhe nivelin e jetesës2015trueDD/MM/YYYYNiveli i JetesësStatistika mbi të ardhurat dhe nivelin e jetesës2015
31-10-201731-10-201731-10-201740Vjetari Statistikor2016trueDD/MM/YYYYTe PergjithëshmeVjetari Statistikor2016
08-11-201708-11-201708-11-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitTetor 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitTetor 2017
10-11-201710-11-201710-11-201740Statistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë2016trueDD/MM/YYYYBujqësiaStatistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë2016
16-11-201716-11-201716-11-201740Anketa e Buxhetit të Familjes2016trueDD/MM/YYYYTë Ardhurat e FamiljeveAnketa e Buxhetit të Familjes2016
17-11-201717-11-201717-11-201740Tregtia e JashtmeTetor 2017trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmeTetor 2017
20-11-201720-11-201720-11-201740Aksidentet rrugoreTetor 2017trueDD/MM/YYYYTransportiAksidentet rrugoreTetor 2017
21-11-201721-11-201721-11-201740Lëvizjet e shtetasveTetor 2017trueDD/MM/YYYYTurizmiLëvizjet e shtetasveTetor 2017
22-11-201722-11-201722-11-201740Vjetari Statistikor i Bujqësisë 2016trueDD/MM/YYYYBujqësiaVjetari Statistikor i Bujqësisë 2016
22-11-201722-11-201722-11-201740Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitTetor 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitTetor 2017
23-11-201723-11-201723-11-201740Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve2016trueDD/MM/YYYYInformacioni Ekonomik për Ndërmarrjet Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve2016
24-11-201724-11-201724-11-201740Treguesit e KulturësT3-2017trueDD/MM/YYYYKulturaTreguesit e KulturësT3-2017
27-11-201727-11-201727-11-201740TransportiTetor 2017trueDD/MM/YYYYTransportiTransportiTetor 2017
04-12-201704-12-201704-12-201740Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T3 - 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T3 - 2017
05-12-201705-12-201705-12-201740Indeksi i Çmimeve të ProdhimitT3 - 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të ProdhimitT3 - 2017
06-12-201706-12-201706-12-201740Indeksi i Çmimeve të ImportitT3 - 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të ImportitT3 - 2017
11-12-201711-12-201711-12-201740Indeksi i Çmimeve të KonsumitNëntor 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Çmimeve të KonsumitNëntor 2017
12-12-201712-12-201712-12-201740Anketa Tremujore e Forcave të PunësT3-2017trueDD/MM/YYYYTregu i PunësAnketa Tremujore e Forcave të PunësT3-2017
13-12-201713-12-201713-12-201740Tregtia me PakicëT3 - 2017trueDD/MM/YYYYInformacioni Ekonomik për Ndërmarrjet Tregtia me PakicëT3 - 2017
14-12-201714-12-201714-12-201740Statistikat AfatshkurtraT3 - 2017trueDD/MM/YYYYInformacioni Ekonomik për Ndërmarrjet Statistikat AfatshkurtraT3 - 2017
18-12-201718-12-201718-12-201740Tregtia e JashtmeNëntor 2017trueDD/MM/YYYYTregtia e JashtmeTregtia e JashtmeNëntor 2017
20-12-201720-12-201720-12-201740Aksidentet rrugoreNëntor 2017trueDD/MM/YYYYTransportiAksidentet rrugoreNëntor 2017
21-12-201721-12-201721-12-201740Lëvizjet e shtetasveNëntor 2017trueDD/MM/YYYYTurizmiLëvizjet e shtetasveNëntor 2017
22-12-201722-12-201722-12-201740Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitNëntor 2017trueDD/MM/YYYYÇmimetIndeksi i Harmonizuar i Çmimeve të KonsumitNëntor 2017
26-12-201726-12-201726-12-201740Treguesit DemografikT3 - 2017trueDD/MM/YYYYPopullsiaTreguesit DemografikT3 - 2017
27-12-201727-12-201727-12-201740TransportiNëntor 2017trueDD/MM/YYYYTransportiTransportiNëntor 2017
28-12-201728-12-201728-12-201740Lejet e NdërtimitT3-2017trueDD/MM/YYYYNdërtimiLejet e NdërtimitT3-2017
29-12-201729-12-201729-12-201740Produkti Brendshëm BrutoT3 - 2017trueDD/MM/YYYYLlogaritë KombëtareProdukti Brendshëm BrutoT3 - 2017
29-12-201729-12-201729-12-201740Kalendari i Publikimeve 2018trueDD/MM/YYYYTe PergjithëshmeKalendari i Publikimeve 2018


Shënim

Vini re publikimet që kanë një "orë" si ikonë. Kjo tregon se ato publikime janë vonuar për botim. Duke shkuar me shigjetën e mousit mbi "orën" do të shikoni arsyen e vonesës.