Sa të tjerë kanë të njëjtin emër si ju?

Kërkoni për të parë se sa persona kanë të njëjtin emër. Krahasoni shpërndarjen e emrit në bashkitë e Shqipërise si dhe shikoni trendin e emrit përgjatë viteve në grafikun e popullaritetit.

3271
persona kanë emrin Melisa
3271
Femra me këtë emër.
0
Meshkuj me këtë emër.
Shpërndarja e emrit sipas qyteteve
Bashkia:
Numri:
Popullariteti i emrit në vite