Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Maj 2020

PBB

Tremujori 1 - 2020

Import/Eksport

Maj 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

03
Kor

Burra dhe Gra në Shqipëri, 2020

Burra dhe Gra në Shqipëri, 2020
03
Kor

Njoftim për media - Burrat dhe Gratë në Shqipëri, 2020

“Burrat dhe Gratë” është një publikim vjetor që paraqet të dhëna të ndara sipas gjinisë në fusha të ndryshme të jetës si popullsia, shëndetësia, arsimi, tregu i…
02
Kor

Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore

Në vitin 2019, indeksi vjetor i çmimeve të prodhimeve bujqësore (2015=100) arriti në 104,0 nga 101,2 që ishte në 2018. Ky indeks shënoi një rritje me 2,7 %, kra…
01
Kor

Tregtia e Jashtme e Mallrave dhe Ndërmarrjet, 2019

Tregtia e Jashtme e Mallrave dhe Ndërmarrjet, 2019
30
Qer

Produkti i Brendshëm Bruto, T1 - 2020

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e parë të vitit 2020 i ndikuar nga situata e krijuar nga COVID-19, vlerësohet me rënie prej  2,52 %, kundrejt t…

Kalendari i publikimeve

08
Kor

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Qeshor 2020
Instituti i Statistikave
09
Kor

Qumështi dhe Nënproduktet e tij

2019
Instituti i Statistikave
10
Kor

Statistika të sistemeve të pagesave

Maj 2020
Banka e Shqipërisë
10
Kor

Tregues të shëndetit financiar

Maj 2020
Banka e Shqipërisë