Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2019

PBB

Tremujori 2 - 2019

Import/Eksport

Shtator 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

11
Nën

Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2018

Në vitin 2018, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave dhe shërbimeve realizuan 2.179 miliardë lekë shitje neto, duke shënuar një rritje…
08
Nën

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2019, arriti 106,4 kundrejt muajit Dhjetor 2015.
01
Nën

Statistikat e Kulturës, T3 - 2019

Numri i shfaqjeve kulturore gjithsej në tremujorin e tretë 2019 është 61, duke pësuar një rënie prej 11,6 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2018. Në instituc…
31
Tet

Anketa e Turizmit - Pushime dhe Udhëtime, 2018

Në vitin 2018, numri i udhëtimeve për qëllime personale apo biznesi (brenda apo jashtë Shqipërisë)  të kryera nga individët banues në Shqipëri të moshës mbi 15 …
29
Tet

Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe Input-Output, 2016

INSTAT publikon tabelat e konsoliduara të Burim-Përdorimeve (TBP), për vitin 2016, të cilat ofrojnë një pamje të detajuar të ekonomisë. Ato janë një instrument …

Kalendari i publikimeve

14
Nën

Treguesit Demografikë

T3 - 2019
Instituti i Statistikave
18
Nën

Tregtia e Jashtme

Tetor 2019
Instituti i Statistikave
19
Nën

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Tetor 2019
Instituti i Statistikave