Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Qershor 2019

PBB

Tremujori 1 - 2019

Import/Eksport

Qershor 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

18
Kor

Njoftim për media - Taksat e Mjedisit në Shqipëri, 2017

Në 2017, të ardhurat nga taksat mjedisore arritën vlerën e rreth 47 miliardë lekë, duke pësuar rënie me 0,64 % krahasuar me vitin 2016, ndikuar kjo kryesisht ng…
17
Kor

Tregtia e Jashtme, Qershor 2019

Në Qershor 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 25 mld lekë, duke u ulur me 4,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 8,2 %, në k…
11
Kor

Qumështi dhe Nënproduktet e tij, 2018

Në vitin 2018, sasia e qumështit të grumbulluar është rreth 139 mijë ton, duke shënuar rritje me 5,87 %, krahasuar me vitin 2017. Gjatë kësaj periudhe, sasia e …
08
Kor

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2019, arriti 106,2 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Q…
01
Kor

Produkti i Brendshëm Bruto, T1 - 2019

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e parë të vitit 2019 vlerësohet me rritje prej 2,21 %, kundrejt tremujorit të parë të vitit 2018. Kontributin k…

Kalendari i publikimeve

19
Kor

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Qershor 2019
Instituti i Statistikave
22
Kor

Aksidentet Rrugore

Qershor 2019
Instituti i Statistikave
23
Kor

Lëvizjet e Shtetasve

Qershor 2019
Instituti i Statistikave
24
Kor

Treguesit e Shëndetit Publik

2018
Instituti i Statistikave
25
Kor

Statistikat fiaskale të qeverisë

Qershor 2019
Ministria e Financës