Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2018

PBB

Tremujori 1 - 2018

Import/Eksport

Gusht 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

24
Sht

Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Gusht 2018

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Gusht 2018, është 2.120.822, krahasuar me Gusht 2017, ky tregues rezulton me r…
21
Sht

Aksidentet Rrugore, Gusht 2018

Në muajin Gusht 2018 numërohen 180 aksidente rrugore nga 215 aksidente të ndodhur në Gusht 2017, duke ulur me 16,3 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një vit…
19
Sht

Mbetjet e Ngurta Urbane në Shqipëri, 2017

Në vitin 2017 rezulton të jenë menaxhuar 1,2 milionë ton mbetje nga 1,3 milionë ton në vitin 2016, duke shënuar një rënie me rreth 3,6 %. Sasia vjetore e mbetje…
18
Sht

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2018 është 2,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,4 %, vërehet në gr…
17
Sht

Tregtia e Jashtme, Gusht 2018

Në Gusht 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 20 mld lekë, duke u rritur me 10,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe janë ulur me …

Kalendari i publikimeve

26
Sht

Produkti Brendshëm Bruto

T2 - 2018
Instituti i Statistikave
27
Sht

Statistikat e Transportit

Gusht 2018
Instituti i Statistikave
27
Sht

Ekonomia dhe buxheti

Qershor 2018
Ministria e Financës
28
Sht

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Shtator 2018
Banka e Shqipërisë
28
Sht