Variablat

2018

Tregtia e Jashtme / Eksport/Import

Pershkrimi

Eksport/Import për vitin 2017. Metadata referenciale për Eksport-Importin mund të aksesohet në linkun më poshtë: http://www.instat.gov.al/media/4042/esms-tregtia-jashtme-2018.pdf

Te gjithe variablat (7)
Krye