Variabel

Numri i deres

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Numri unik per secilen dere ne nje hyrje te nje ndertese ne nje rruge ose zone,me qellimin per te bere me te lehte gjetjen e nje njësie ekonomike familjare.
Krye