Variabel

Rrethi

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Ndarje territoriale e disa shteteve, duke formuar nje njësi lokale administrative. Rrethi është një zonë e një shteti apo qyteti, në veçanti e karakterizuar nga një tipar apo aktivitet specifik.
Përkufizimi operacional
Kodi i rrethit ku personi ndodhej diku tjetër në Shqipëri në momentin e regjistrimit (nata 30 shtator-1 tetor).
Vlerat
Krye