Variabel

Lloji i transportit per te shkuar ne pune

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Mjeti i transportit të përdorur për pjesën më të madhe të udhëtimit për në punë, në terma të distancës së bërë.
Vlerat
Krye