Variabel

Vështirësi në kujdesin ndaj vetes

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Niveli korrespondues i vështirësisë në kujdesin e përditshëm ndaj vetes (të vishet, të lahet, ushqehet)
Vlerat
Krye