SI të marrim pjesë?

Për Censin, INSTAT do të përdorë regjistrimin tradicional derë më derë përmes intervistave me pyetësorët. Sidoqoftë, intervistuesit nuk do të përdorin pyetësorët e printuar (si në Censet e vitit 2001 dhe 2011), por pyetësorët elektronikë në tableta.