Aktivitete
27 Jan 2021
Me datë 27 Janar 2021, u organizua mbledhja e parë e Komisionit Qendror të Censit e cila u drejtua n…
02 Shk 2021
Në datat 02 - 03 Shkurt 2021, INSTAT organizoi takime me përfaqësues të Bashkive mbi angazhimin e st…
01 Dhj 2020
Në kuadër të përmirësimit të draft-pyetësorëve të Censit të Popullsisë dhe Banesave, gjatë muajit Dh…

___________________________________________________________________________________________________________________________________________