Aktivitete
27 Tet 2021 Pustec
Instituti i Statistikave ka nisur më 30 Shtator 2021, tryezat informuese me grupet e interest në Bas…
25 Tet 2021 Dropull
Instituti i Statistikave ka nisur më 30 Shtator 2021, tryezat informuese me grupet e interest në Bas…
18 Tet 2021 Selenicë
Instituti i Statistikave ka nisur, më 30 Shtator 2021, tryezat informuese me grupet e interest në Ba…

___________________________________________________________________________________________________________________________________________