Aktivitete
12 Maj 2022 Gjirokastër
Më datën 12 Maj 2022, Instituti i Statistikave zhvilloi një takim me nxënës dhe mësues të shkollës 9…
09 Maj 2022 Durrës
Më datën 9 Maj 2022, Instituti i Statistikave zhvilloi dy takime me nxënës dhe mësues të shkollave 9…
05 Maj 2022 Shkolla 9-vjeçare "Andon Xoxa"
Më datën 5 Maj 2022, Instituti i Statistikave zhvilloi një takim me nxënës dhe mësues të shkollës 9-…

___________________________________________________________________________________________________________________________________________