Aktivitete
14 Sht 2021
INSTAT është duke organizuar trajnimet për stafin që do të përfshihet në procesin e mbledhjes dhe mo…
05 Kor 2021
Në kuadër të punës përgatitore për Cens 2022, INSTAT kreu testin e tretë, qëllimi i të cilit ishte t…
07 Sht 2021 Tiranë, Instituti i Statistikave
Në kuadër të bashkëpunimit rajonal si pjesë e zbatimit të Strategjisë së Zhvillimit të INSTAT “Fuqiz…

___________________________________________________________________________________________________________________________________________