Takim Koordinues me Donatorët

Më 20 Mars 2017, në ambientet e INSTAT u zhvillua një Takim Koordinues me Donatorët

Fotografi nga Aktiviteti


Dokumenta nga Aktiviteti

Prezantime