Të rinjtë në Shqipëri dhe mplakja e popullsisë

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA), INSTAT dhe Qendra Kombëtare për Studime Sociale (QKSS), do të prezantojnë dy studimet:

  • Të Rinjtë në Shqipëri: Sfidat në kohët që ndryshojnë
  • Mplakja e Popullsisë: Situata e të moshuarve në Shqipëri

Fotografi nga Aktiviteti


Dokumenta nga Aktiviteti

Prezantime

Publikime