Publikimi "Femra dhe Meshkuj në Shqipëri, 2015"

Tiranë, më  20 Maj 2015: 

 

Instat organizoi sot konferencën për shtyp mbi publikimin "FEMRA DHE MESHKUJ, 2015". Qëllimi i publikimit "Femra dhe Meshkuj" është t'i paraqesë të dhënat dhe treguesit të ndarë sipas gjinisë në mënyrë periodike. Ky botim jo vetëm që do të japë informacion në lidhje me situatën e grave dhe burrave në shoqërinë shqiptare, por edhe do të kontribuojë në monitorimin e politikave ndërsektoriale që kanë të bëjnë me arritjen e barazisë gjinore.

Konferenca do të hapet nga Drejtori i INSTAT Z. Gjergji Filipi.

Fotografi nga Aktiviteti


Dokumenta nga Aktiviteti

Prezantime

Publikime