Prezantimi i rezultateve të Tabelave të Burim - Përdorimeve

INSTAT: 06 Shkurt 2015

Institutit i Statistikave publikon rezultatet e Tabelave të Burim - Përdorimeve, një publikim që del për herë të parë për Shqipërinë dhe ofron një pamje më të detajuar të ekonomisë.

Gjatë këtij aktiviteti, bashkë me prezantimin e rezultateve të tabelave të Burim - Përdorimeve pati edhe disa prezantime nga përfaqësues të INSTAT.

Pjesmarrësit në këtë aktivitet ishin nga bota akademike, Banka e Shqipërisë, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Ministria e Financave etj.

 

 

Fotografi nga Aktiviteti


Dokumenta nga Aktiviteti

Publikime