Migracioni i kthimit dhe ri-integrimi në Shqipëri 2013

 

Instituti i Statistikave dhe Misioni i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin në Shqipëri prezantojnë studimin "Migracioni i kthimit dhe ri-integrimi në Shqipëri, 2013"

Aktiviteti zhvillohet në Hotel Tirana International
Salla Consortium
Datë 7 Tetor 2014, ora 10:00 - 12:30

 

Fotografi nga Aktiviteti


Dokumenta nga Aktiviteti