Konferenca mbi Statistikat Rajonale dhe Buxhetin e Familjes 2014

17 Shtator 2015 

 

Instituti i Statistikave (INSTAT) dhe Zyra e Bashkëpunimit Zvicerian (SDC)  organizuan konferencen me titull "Statistikat Rajonale dhe  Anketa e Buxhetit të Njësive Ekonomike Familjare për vitin 2014".

 

 

Fotografi nga Aktiviteti


Dokumenta nga Aktiviteti

Prezantime

Publikime