Aktivitete

Në ketë seksion mund të gjeni aktivitete të cilat INSTAT ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë në vazhdim.

 

logo instat

 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al