Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Korrik 2019

PBB

Tremujori 1 - 2019

Import/Eksport

Qershor 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

14
Gsh

Treguesit Demografikë, T2 - 2019

Numri i lindjeve, për tremujorin e dytë 2019 rezulton 6.362, duke shënuar një rënie prej 5,7 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2018. Numri i vdekjeve, për tremu…
08
Gsh

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Korrik 2019, arriti 106,1 kundrejt muajit Dhjetor 2015.Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Korr…
05
Gsh

Statistikat e Kulturës - T2 - 2019

Numri i shfaqjeve kulturore gjithsej në tremujorin e dytë 2019 është 372, duke pësuar një rritje prej 28,3 %, në krahasim me tremujorin e dytë 2018. Në instituc…
30
Kor

Statistikat e pyjeve, 2018

Në vitin 2018 fondi pyjor dhe kullosor i Shqipërisë shtrihet në një sipërfaqe të përgjithshme prej 1.740.324 hektar (ha), duke zënë 60,54 % të sipërfaqes totale…
29
Kor

Statistikat e transportit, Qershor 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Qershor 2019 është 413 mijë ton, duke u rritur 48,9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2…

Kalendari i publikimeve

19
Gsh

Tregtia e Jashtme

Korrik 2019
Instituti i Statistikave
19
Gsh

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Korrik 2019
Instituti i Statistikave
21
Gsh

Aksidentet Rrugore

Korrik 2019
Instituti i Statistikave
22
Gsh

Të huajt dhe azilkërkuesit në Shqipëri

2018
Instituti i Statistikave
23
Gsh

Lëvizjet e Shtetasve

Korrik 2019
Instituti i Statistikave