Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Qeshor 2020

PBB

Tremujori 1 - 2020

Import/Eksport

Qershor 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

03
Gsh

Statistikat e Kulturës, T2 - 2020

Ky publikim përfshin të dhëna mbi numrin e shfaqjeve dhe spektatorëve në institucionet e artit dhe kulturës, të dhëna mbi numrin e vizitorëve në institucionet e…
28
Kor

Anketa e Turizmit - Strukturat Akomoduese, 2019

Në vitin 2019 treguesit e  kapacitetit të hoteleve dhe strukturave të ngjashme me to, paraqiten si më poshtë
27
Kor

Statistikat e Transportit, Qeshor 2020

Në muajin Qershor 2020, volumi i mallrave dhe numri i pasagjerëve të transportuar me rrugë detare, ajrore dhe hekurudhore,i ndikuar dhe nga situata e krijuar ng…
23
Kor

Lëvizjet e Shtetasve, Qeshor 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Qershor 2020, janë 364.574. Krahasuar me Qershor 2019, ky tregues rezulton me rënie 6…
20
Kor

Aksidentet Rrugore, Qershor 2020

Në muajin Qershor 2020 numërohen 115 aksidente rrugore nga 131 aksidente të ndodhura në muajin Qershor 2019, duke u ulur me 12,2 %, krahasuar me të njëjtën peri…

Kalendari i publikimeve

10
Gsh

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Korrik 2020
Instituti i Statistikave
10
Gsh

Statistika të sistemeve të pagesave

Qershor 2020
Banka e Shqipërisë
10
Gsh

Tregues të shëndetit financiar

Qershor 2020
Banka e Shqipërisë
10
Gsh
12
Gsh

Treguesit Demografike

T2 - 2020
Instituti i Statistikave