Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Shtator 2020

PBB

Tremujori 2 - 2020

Import/Eksport

Shtator 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

27
Tet

Statistikat e Transportit, Shtator 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Shtator 2020 është 366 mijë ton, duke u ulur 7,7 %, krahasuar me Shtator 2019.
23
Tet

Lëvizjet e Shtetasve, Shtator 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Shtator 2020, janë 604.703. Krahasuar me Shtator 2019, ky tregues rezulton me rënie 4…
20
Tet

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2020

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2020 është 2,3 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 5,0 % vërehet nëgr…
19
Tet

Aksidentet Rrugore, Shtator 2020

Në muajin Shtator 2020 numërohen 138 aksidente rrugore nga 122 aksidente të ndodhura në muajin Shtator 2019, duke u rritur me 13,1 %, krahasuar me të njëjtën pe…
19
Tet

Tregtia e Jashtme, Shtator 2020

Në Shtator 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 25 mld lekë, duke u rritur me 1,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe 30,1 %, në k…

Kalendari i publikimeve

29
Tet

Depozitat sipas rrethit

T3 - 2020
Banka e Shqipërisë
29
Tet

Normat e Interesit

Shtator 2020
Banka e Shqipërisë
30
Tet

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Tetor 2020
Banka e Shqipërisë
30
Tet

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Shtator 2020
Banka e Shqipërisë
30
Tet