Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Maj 2018

PBB

Tremujori 4 - 2017

Import/Eksport

Prill 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

11
Qer

Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1 - 2018

Në tremujorin e parë 2018, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 59,2 %. Gjatë këtij tremujori, në terma vjetorë punësimi shfaq tendencë në rritje…
08
Qer

Indeksi Çmimeve të Konsumit, Maj 2018

Në muajin Maj 2018 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,1 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,0 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmime…
07
Qer

Burra dhe Gra në Shqipëri, 2018

Kapitujt e përfshirë në botimin “Burra dhe Gra në Shqipëri, 2018”, pasqyrojnë fusha të ndryshme të të dhënave me bazë gjinore, të mbledhura si nga anketat e zhv…
06
Qer

Indeksi i Çmimeve të Importit, T1 - 2018

Indeksi i Çmimeve të Importit në tremujorin e parë 2018, u ul me 0,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në tremujorin e parë 2018, indek…
05
Qer

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2018

Në tremujorin e parë të vitit 2018, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 103,3, duke u rritur me 1,0 %, në krahasim me tremujorin e parë 2017. Indeksi i çmime…

Kalendari i publikimeve

19
Qer

Tregtia me Pakicë

T1 - 2017
Instituti i Statistikave
19
Qer

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Maj 2018
Instituti i Statistikave
20
Qer

Statistikat Afatshkurtra

T1 - 2018
Instituti i Statistikave
20
Qer

Statistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë

2017
Instituti i Statistikave
21
Qer

Aksidentet Rrugore

Maj 2018
Instituti i Statistikave