Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Dhjetor 2019

PBB

Tremujori 3 - 2019

Import/Eksport

Dhjetor 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

17
Jan

Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2019

Në Dhjetor 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u rritur me 1,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur …
15
Jan

Reagim për media

Duke u nisur nga disa artikuj dhe lajme në media referuar një studimi të OKB dhe projeksionit me disa skenarë mbi popullsinë shqiptare, vlerësimet e të cilit në…
10
Jan

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2019, arriti 107,1 kundrejt muajit Dhjetor 2015
27
Dhj

Statistikat e transportit, Nëntor 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Nëntor 2019 është 322 mijë ton, duke u rritur 1,6 %, krahasuar me Nëntor 2018.
26
Dhj

Lëvizjet e shtetasve, Nëntor 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Nëntor 2019, janë 693.951. Krahasuar me Nëntor 2018, ky tregues rezulton me rritje 7…

Kalendari i publikimeve

20
Jan

Aksidentet Rrugore

Dhjetor 2019
Instituti i Statistikave
20
Jan

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Dhjetor 2019
Instituti i Statistikave
23
Jan

Lëvizjet e Shtetasve

Dhjetor 2019
Instituti i Statistikave
27
Jan

Statistikat e Transportit

Dhjetor 2019
Instituti i Statistikave
27
Jan

Anketa e Migracionit

2019
Instituti i Statistikave