Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Mars 2021

PBB

Tremujori 4 - 2020

Import/Eksport

Mars 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

07
Maj

Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2021

Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2021 rezulton 2.829.741 banorë, duke pësuar një rënie me 0,6 %, krahasuar me 1 Janar 2020.
07
Maj

Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore, 2019

Në vitin 2019, lënda e parë e nxjerrë nga burimet e brendshme natyrore, e cila përfaqëson sasinë totale të materialeve që përdoren direkt në ekonomi, është rret…
04
Maj

Njoftim për media - Tregu i Punës, 2020

Bazuar në vlerësimet e Anketës së Forcave të Punës, gjatë vitit 2020, numri i personave në forcën e punës është 1.407.934 persona.
30
Pri

Produkti i Brendshëm Bruto, 2019

Në vitin 2019 ekonomia shqiptare shënoi një rritje në terma realë (në volum) prej 2,11%, krahasuar me vitin 2018, pas një rritje prej 4,02 % në vitin 2018, krah…
29
Pri

Statistikat e krimeve dhe drejtësisë penale, 2020

Në këtë publikim, statistikat e krimeve japin informacion mbi veprat penale, autorë të veprave penale, persona të dëmtuar, procedimet penale, persona të pandehu…

Kalendari i publikimeve

10
Maj

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Prill 2021
Instituti i Statistikave
10
Maj

Tregues të shëndetit financiar

Mars 2021
Banka e Shqipërisë
10
Maj
12
Maj

Treguesit Demografike

T1 - 2021
Instituti i Statistikave
13
Maj

Treguesit Makroekonomikë në Vite

2021
Ministria e Financës