Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Janar 2020

PBB

Tremujori 3 - 2019

Import/Eksport

Janar 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

24
Shk

Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Janar 2020, janë 693.956. Krahasuar me Janar 2019, ky tregues rezulton me rritje 20,…
21
Shk

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Janar 2020

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2020 është 1,6 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,3 % vërehet në gru…
19
Shk

Tregtia e Jashtme, Janar 2020 ( i korigjuar)

Për shkak të një gabimi njerëzor, si rezultat i mos tërheqjes së një formule, ky është varianti i korrigjuar i Tregtisë së Jashtme, Janar 2020.
18
Shk

Aksidentet rrugore, Janar 2020

Në muajin Janar 2020 numërohen 93 aksidente rrugore nga 104 aksidente të ndodhura në muajin Janar 2019, duke u ulur me 10,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë …
17
Shk

Tregtia e Jashtme, Janar 2020

Në Janar 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u rritur me 5,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 4,9 %, në k…

Kalendari i publikimeve

27
Shk

Statistikat e Transportit

Janar 2020
Instituti i Statistikave
28
Shk

Lejet e Ndërtimit

T4 - 2019
Instituti i Statistikave
28
Shk

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Shkurt 2020
Banka e Shqipërisë
28
Shk

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Janar 2020
Banka e Shqipërisë
28
Shk

Të dhëna të korporatave depozituese

Janar 2020
Banka e Shqipërisë