Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2020

PBB

Tremujori 1 - 2020

Import/Eksport

Gusht 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

23
Sht

Lëvizjet e Shtetasve, Gusht 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Gusht 2020, janë 846.973. Krahasuar me Gusht 2019, ky tregues rezulton me rënie 62,5 …
21
Sht

Mbetjet e Ngurta Urbane, 2019

Në vitin 2019 rezulton të jenë menaxhuar rreth 1,08 milionë tonë mbetje urbane duke shënuar një rënie me rreth 18 %, krahasuar me vitin 2018. Sasia vjetore e mb…
18
Sht

Aksidentet Rrugore, Gusht 2020

Në muajin Gusht 2020 numërohen 130 aksidente rrugore nga 152 aksidente të ndodhura në muajin Gusht 2019, duke u ulur me 14,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë…
18
Sht

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2020

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2020 është 2,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 4,1 % vërehet në gru…
17
Sht

Tregtia e Jashtme, Gusht 2020

Në Gusht 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 19 mld lekë, duke u ulur me 3,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe 21,1 %, në kraha…

Kalendari i publikimeve

28
Sht

Statistikat e Transportit

Gusht 2020
Instituti i Statistikave
29
Sht

Normat e Interesit

Gusht 2020
Banka e Shqipërisë
30
Sht

Produkti i Brendshëm Bruto

T2 - 2020
Instituti i Statistikave
30
Sht