Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Janar 2019

PBB

Tremujori 3 - 2018

Import/Eksport

Janar 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

20
Shk

Njoftim për Media - Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike, 2017

Në vitin 2017, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave dhe shërbimeve realizuan 2.037 miliardë lekë shitje neto duke rezultuar me 8,3 % …
18
Shk

Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2019

Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2019, rezulton 2.862.427 banorë duke pësuar një rënie me 0,3 %, krahasuar me 1 Janar 2018.Gjatë vitit 2018, shtesa natyrore e …
18
Shk

Treguesit Demografikë, T4 - 2018

Numri i lindjeve për tremujorin e katërt 2018 rezulton 7.319, duke shënuar një rënie me 7,7 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2017. Gjatë vitit 2018, kanë l…
18
Shk

Tregtia e Jashtme, Janar 2019

Në Janar 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u ulur me 7,3 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe rritur me 0,9 %,…
08
Shk

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2019, arriti 107,6 kundrejt muajit Janar 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Janar…

Kalendari i publikimeve

25
Shk

Lëvizjet e Shtetasve

Janar 2019
Instituti i Statistikave
25
Shk

Statistika të sistemeve të pagave

T4 - 2018
Banka e Shqipërisë
25
Shk

Statistika të sistemeve të pagave

2018
Banka e Shqipërisë
25
Shk

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Janar 2018
Ministria e Financës
26
Shk

Projeksionet e Popullsisë

Instituti i Statistikave