Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2021

PBB

Tremujori 1 - 2021

Import/Eksport

Gusht 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2021

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

23
Sht

Lëvizjet e Shtetasve, Gusht 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Gusht 2021, janë 2.185.493. Krahasuar me Gusht 2020, ky tregues rezulton me një rritj…
22
Sht

Shqipëria në Shifra, 2020

Shqipëria në Shifra, 2020
21
Sht

Mbetjet e Ngurta Urbane, 2020

Në vitin 2020 rezulton të jenë menaxhuar rreth 1,04 milionë tonë mbetje urbane, duke shënuar një rënie me rreth 3,5 %, krahasuar me vitin 2019.
20
Sht

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2021

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2021 është 2,7 %.
17
Sht

Aksidentet Rrugore, Gusht 2021

Në muajin Gusht 2021 numërohen 134 aksidente rrugore nga 130 aksidente të ndodhura në muajin Gusht 2020, duke u rritur me 3,1 %, krahasuar me të njëjtën periudh…

Kalendari i publikimeve

27
Sht

Statistikat e Transportit

Gusht 2021
Instituti i Statistikave
27
Sht

Ekonomia dhe Buxheti

Korrik 2021
Ministria e Financës
29
Sht

Normat e Interesit

Gusht 2021
Banka e Shqipërisë