Statistikat sipas temave

Publikimet statistikore

Statistikat e planifikuara dhe shpërndara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Shtator 2017

PBB

Tremujori 2 - 2017

Import/Eksport

Shtator 2017

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

20
Tet

Aksidentet Rrugore, Shtator 2017

Në muajin Shtator 2017 numërohen 172 aksidente rrugore nga 191 aksidente të ndodhur në Shtator 2016. Në krahasim me Shtator 2016, numri i aksidenteve është ulur…
18
Tet

Statistikat e Krimeve, T3 - 2017

Në tremujorin e tretë 2017 janë kryer 9.900 vepra penale, rreth 10,3 % më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Gjatë tremujorit të tretë 2017 j…
17
Tet

Tregtia e Jashtme, Shtator 2017

Në Shtator 2017 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 16,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 30,3 %, …
13
Tet

Tabelat e Burim - Përdorimeve, 2014

NSTAT publikon tabelat e konsoliduara të Burim-Përdorimeve (TBP), për vitin 2014, të cilat ofrojnë një pamje të detajuar të ekonomisë dhe janë një instrument i …
05
Tet

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2017, arriti 103,1 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Në muajin Shtator 2017 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve t…

Kalendari i publikimeve

23
Tet

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Shtator 2017
Instituti i Statistikave
23
Tet

Lëvizjet e Shtetasve

Shtator 2017
Instituti i Statistikave
24
Tet

Indeksi i Nivelit të Çmimeve

2016
Instituti i Statistikave
25
Tet

Rezultatet e Censusit të Bujqësisë

2012
Instituti i Statistikave
25
Tet

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Shtator 2017
Ministria e Financës