Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Mars 2019

PBB

Tremujori 4 - 2018

Import/Eksport

Mars 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

24
Pri

Turizmi në Shifra 2019

Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, hartoi një publikim të veçantë për treguesit kryesorë mbi turizmin në Shq…
23
Pri

Lëvizjet e shtetasve, Mars 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Mars 2019, janë 712.983 krahasuar me Mars 2018, ky tregues rezulton me rritje 17,4 %.…
23
Pri

Aksidentet Rrugore, Mars 2019

Në muajin Mars 2019 numërohen 127 aksidente rrugore nga 123 aksidente të ndodhura në Mars 2018, duke u rritur me 3,3 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një v…
18
Pri

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2019 është 1,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,6 %, vërehet në gru…
17
Pri

Tregtia e Jashtme, Mars 2019

Në Mars 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 28 mld lekë, duke u rritur me 2,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 23,0 %, në k…

Kalendari i publikimeve

26
Pri
26
Pri

Ekonomia dhe buxheti

Janar 2019
Ministria e Financës
30
Pri

Statistikat e Krimeve

2018
Instituti i Statistikave
30
Pri

Statistikat e Transportit

Mars 2019
Instituti i Statistikave
30
Pri

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Prill 2019
Banka e Shqipërisë