Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2021

PBB

Tremujori 2 - 2021

Import/Eksport

Tetor 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2021

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

25
Nën

Lejet e ndërtimit, T3 - 2021

Në tremujorin e tretë 2021 janë miratuar gjithsej 442 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 262 leje të miratuara në tremujorin e tretë 2020, duke shënuar një…
24
Nën

Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori III - 2021

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2021, energjia elektrike në dispozicion u rrit me 12,0 %. Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në këtë periudhë u rrit …
23
Nën

Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2021, janë 601.522. Krahasuar me Tetor 2020, ky tregues rezulton me një rritje …
23
Nën

Tregtia e jashtme e mallrave dhe ndërmarrjet, 2016-2020

Tregtia e jashtme e mallrave dhe ndërmarrjet, 2016-2020
22
Nën

Tregtia e Jashtme, Tetor 2021

Në Tetor 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 34 mld lekë, duke u rritur me 26,3 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 2,5 %, në …

Kalendari i publikimeve

29
Nën
30
Nën

Statistikat e Transportit

Tetor 2021
Instituti i Statistikave
30
Nën

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Nëntor 2021
Banka e Shqipërisë
30
Nën

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Tetor 2021
Banka e Shqipërisë