Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Maj 2022

PBB

Tremujori 1 - 2022

Import/Eksport

Maj 2022

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2022

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

30
Qer

Produkti i Brendshëm Bruto, T1 - 2022

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e parë të vitit 2022 vlerësohet me rritje prej 5,97 %, kundrejt tremujorit të parë të vitit 2021. Kontribut poz…
30
Qer

Statistika të Kulturës, 2021

INSTAT publikon statistika në kulturë, duke u përqëndruar në pjesëmarrjen kulturore dhe në dimensionin ekonomik të kulturës.
28
Qer

Statistikat e Transportit, Maj 2022

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Maj 2022 është 345,4 mijë ton, duke u ulur me 13,9 %, krahasuar me Maj 2021. Në pesëmujorin e parë…
27
Qer

Statistikat e Blegtorisë, 2021

Numri i gjedhëve në vitin 2021, është 336.784 krerë.
27
Qer

Lëvizjet e Shtetasve, Maj 2022

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Maj 2022, janë 1.074.828. Krahasuar me Maj 2021, ky tregues rezulton me një rritje 77…

Kalendari i publikimeve